Snelmenu

Zoek naar gebouwen

Zoek naar gebouwen

Welkom op de site Toegankelijk Amstelveen

Een van de speerpunten van de gemeente Amstelveen is zorgen dat haar inwoners zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan
de samenleving. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente initiatieven uit de samenleving stimuleert en faciliteert. Het idee van OLGA ( Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland ) en PGA ( Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen ) om deze site op te zetten ondersteunt de gemeente daarom van harte.

Deze site is een hulpmiddel. U kunt snel zien of een publiek gebouw voor u bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Deze gebouwen zijn gecheckt door vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn en meestal ook ervaringsdeskundig zijn.

Als u direct de toegankelijkheid van een gebouw wilt nagaan vul dan hiernaast (rechts) een naam in óf klik op een van de categorieën.

Voor meer informatie over vervoersregelingen klikt u op de tab Vervoer.

Voor uitleg over de gebruikte symbolen klikt u op de tab Symbolen.

Kent u een gebouw dat nog niet op deze site staat? Laat dit dan weten via de tab Contact.

Daarnaast willen we bedrijven een handreiking geven hoe zij hun gebouwen toegankelijker kunnen maken. Onder de tab Publicaties vindt u een onderzoeksformulier. Hierin staan ook de punten vermeld die een (deel van een) gebouw meer of minder toegankelijk maken.